Bygningsfaciliteter:BOR har til huse i en gammel bygning fra krigens tid. Denne bygning er sidst renoveret i 1983, så den fremtræder som en udmærket ramme om det daglige arbejde. 


Brandstationen indeholder:

Kontor for leder-BOR

Kontor for uddannelsesleder

Kontor for vagtholdsleder

Kontor for garagemester

Kontor for mågejæger

Undervisningslokale

Kommandorum

Omklædningsrum

3 Hvilerum

Opholdsrum

Bad og toiletter

I forbindelse med BOR findes et garageanlæg med plads til udrykningskøretøjer, vaskehal og snerydningskøretøjer. 
I den gamle garage er der plads til 4 køretøjer, heri findes rum for røgdykkermateriel samt håndværktøj, reserve-køretøjer og slangedepot. 
Over for BOR findes depot. 
Til ekstra fejemaskiner og andet udstyr har vi en hangar (HG 62) . Bag ved BOR har vi et  skur til lager af urea - afisningsmiddel og olieopsamlingsmiddel  m.m.

BOR Kommandorum:

Kommandorummet er bemandet døgnet rundt. Hertil går de forskellige alarmer og anmodninger om assistance. Til dagligt angiver alarmklokkerne/sirene forskellige typer indsats. En lang vedvarende ringning/sirene betyder "hændelse på flyfeltet" - Tårnalarm eller Stand-By, hvorefter køretøjerne tager opstilling ved landingsbanen, eller hvis uheldet er sket, kørers til uheldsstedet.
Alarmen bruges også ved auto- eller andre ulykker. Stigende og faldende sirene betyder flycrash på fjorden.
Andre meldinger gives i klart sprog over højtaler.