Dagligt arbejde:


Det daglige arbejde kan deles op i følgende:

· Vagt

· vedligeholdelse af materiel

· uddannelse

Her beskriver jeg Vagten og vedligeholdelse - uddannelse bliver beskrevet i et afsnit for sig.
Den daglige vagttjeneste består af - Flyvagt og bygningsbrandvagt samt søredningstjeneste.
Tjenesten er bygget op omkring et antal vagthold, der afløser hinanden således at BOR er bemandet døgnet rundt, året rundt.
Vagten fordeler sig på et antal køretøjer, der hver har sin bestemte funktioner:

 

· Kommandovogn med 1 person

· 2 E-One Eagle 6  6X6 med hver 2 personer

· BOR- Kommandorum med 1 person

· Mågejægerbil med 1 person

 

Dette er vagten om dagen. Om natten er der reduceret vagt.
De 2 E-One Eagle 6 er bemandet med 2 - og 1 person.
Og BOR-Kommandorum's opgaver overtages af Bevogtningen.Arbejdsvilkår:

En flyvemaskine skal behandles varsomt, - som et råddent æg. Dette er udgangspunktet for de arbejdsvilkår vi arbejder under til daglig. Der er mange ting i flysystemer, der kan gå galt og afstanden fra uheld til katastrofe er kort. Det er væsentlig at alle ved hvad der skal gøres, og at det bliver gjort hurtigt. Det er heldigvis ikke hver dag, der er brug for udrykning, så det meste af vores tid går med  -   " at være parat "  

BOR's formålsparagraf angiver tre punkter:


· At redde menneskeliv.

· At redde værdier.

· At bevare rester til undersøgelse, der kan forebygge andre uheld.

 

Det er med disse tre punkter for øje vi arbejder i det daglige.Søredning:

Flyvestationens placering ved Ryå's udløb i Limfjorden betyder at der må opretholdes en permanent søredning. BOR råder over to hurtige alluminiumsbåde med forskelligt søredningsudstyr. Det er et vanskeligt område at sejle i, med en bugtet sejlrende og meget lavt vand med fiskeredskaber og mange sten. Søredning i området betyder derfor at personellet tit må gå i lavt vand over et stort område eller må sejle en stor omvej for at nå målet.