Historik:


Flyvestation Aalborg - eller som den engang hed, Aalborg Lufthavn - blev anlagt i 1938 på nogle lave markarealer, under godset Rødslet. Rødslet var en gammel gård med historie tilbage til middelalderen. Det vil føre for vidt her at komme ind på den del af historien, men interesserede kan finde en beskrivelse af Rødslet gods i "Himmerland og Kjær Herred", årgang 1942.
Flyvestationen som vi kender den blev bygget under 2. verdenskrig og på "Lokalhistorisk Arkiv" i Aalborg findes et eksemplar af "Feldpostnummer L 21048"  (188,1974) der på tysk beskriver opbygningen af flyvestationen, forfattet af  bauleiter Karl Bruns i årene 1940 til 1942.
 
Under krigen var flyvestationen en del større end den er nu, og bl.a. var den forsynet med 2 brandstationer.
I dag ejer et antal kommuner Aalborg Lufthavn, som er den civile del, medens resten - Flyvestation Aalborg ejes af Forsvaret.
Brand Og Redning (BOR), som vi kender det, stammer fra omkring 1952, hvor flyvestationen igen blev bemandet efter en periode at have været flygtningelejr.
Brand og redning har skiftet ansigt flere gange, både med hensyn til bygninger og bemanding og ikke mindst materiel og køretøjer.