Køretøjer :


E-One Eagle 6 6X6

De 2 Crashtendere er rygraden i flyvagten. Når der er flyvning er de klar på brandstationen. Herfra skal de overholde kravene om - at hjulene skal rulle inden 30 sek. - og at Crashtenderne kan nå et hvilket som helst sted på flyfeltet inden for 2 min. Når køretøjerne forlader brandstationener de i kontakten til BOR via Flora-radio. Personerne fra de 2 Crashtendere varetager desuden søredningstjenesten og medbringer deres søredningsdragter på køretøjet.

Mågejægerens bil:

For at undgå Birdstrike på og nær ved flyvestationen, er der et antal mågejægere tilknyttet vagtholdene.
På en flyvestation som Aalborg med mange fugle, udfører de et meget betydningsfuldt arbejde.

Kommandovogn:

Føres af den vagthavende indsatsleder/vagtholdsleder og forestår ledelsen af   hændelser og "forhøjet beredskab", brande og lign. Vagtholdslederen foretager inspektion af flyfeltet for fejning ud over det angivne på den pågældende dag.