Uddannelse:


Den grundlæggende uddannelse inden for Brand og Redning foregår på FSN Karup. Foruden denne uddannelse foregår der til stadighed intern uddannelse her på brandstationen. Det er ikke meningen her at komme ind på alle områder vedrørende denne uddannelse men blot fremdrage nogle enkelte emner af særlig betydning.

Røgdykning:

Røgdykning og bygningsbrand hører sammen. BOR  låner faciliteter hos Beredskabscenter Aalborg til denne træning ca. en gang om året for alt personel. Træningen foregår i Rørdal i en særlig "ruinby", hvor der kan indøves forskellige teknikker ved bygningsbrand. F.eks. færdsel i ruiner, og korrekt indtrængen i brændende bygninger.

Brand - Fly:

Flyvestationen råder ikke over egen øvelsesplads til indøvning af bekæmpelse af brand i fly. BOR benytter derfor også en gang årligt Flyvestation Karup's øvelsesplads. Denne træning strækker sig som regel over to dage, med indøvelse af korrekt placering af køretøjer, korrekt slukningsteknik og kan evt. suppleres med en katastrofeøvelse.

Pladskendskab:

Kendskab til flyvestationens område er en væsentlig forudsætning for hurtig og effektiv brandbekæmpelse.
Pladskendskabet omfatter dels selve flyfeltet med startbaner, rullebaner, eskadriller og diverse baneudstyr, og dels selve stationen med hangarer og bygninger, vejnet og vandforsyning. Området udenfor flyvestationen er også inddraget - det gælder særligt områderne i ind- og fraflyvningsretningen